Toolbox – ger dig praktiska verktyg och fördjupade kunskaper

i processförståelse och medskapande processledning.

Allt... fler organisationer och företag arbetar med att

involvera medarbetare, kunder och brukare för att lösa komplexa frågor. Som processledare är du själv det viktigaste verktyget. Toolbox ger dig möjlighet att fördjupa ditt ledarskap. Vi arbetar med processledarskapets utmaningar och motstånd i grupprocesserna.

 

Toolbox metodik används för att skapa tydliga mål och handlingsplaner, jobba fram gemensamma visioner och skapa samverkan på riktigt. Deltagardemokratisk processledning kan användas i allt från enstaka möten, workshops och dialoger till långsiktiga utvecklings- och samverkansarbeten.

 

Utbildningen varvar praktiskt arbete med reflektion och teori. Du får träning i processdesign, lär dig vilka metoder som är användbara i vilka sammanhang och att leda grupprocesser. Utbildningen bygger på att du lär dig medan du själv gör, leder och deltar. Genom den egna upplevelsen får du en fördjupad förståelse för gruppmekanismer och hur du själv påverkar deltagarna under en process.

 

 

UTBILDNINGEN ÄR FÖR DIG SOM VILL

  utveckla och fördjupa ditt processledarskap

  få nya verktyg och träning i processdesign

 

 

 

UTBILDNINGENS TRE MODULER

UTBILDNINGEN ÄR FÖR DIG SOM VILL

utveckla och fördjupa ditt processledarskap

få nya verktyg och träning i processdesign

 

UTBILDNINGENS TRE MODULER

 1. Inventera

 

 

 2. Generera

 

 

 3. Implementera

 

ANMÄLAN OCH INFORMATION

Utbildningen består av tre moduler fördelade på sammanlagt sex kursdagar.

Kursmaterial och handledning mellan kurstillfällena ingår. Pris 22 700 kr ex moms. Efter genomförd utbildning blir du diplomerad i Toolbox processledning.

 

Anmälan och grupprabatt

Du är varmnt välkommen att göra en intresseanmälan (den är inte bindande). Så snart vi har en full grupp återkommer vi med förslag på datum. Grupprabatt vid anmälan av fler än tre personer. Vill du gärna gå utbildningen men saknar ekonomiska förutsättningar? Hör av dig så försöker vi hitta vi en lösning. 

 

För anmälan och frågor maila: toolbox@beecollective.se

          1. Inventera

En framgångsrik process bygger på att de berördas erfarenheter och kunskap, såväl som motstånd och förvirring, tas till vara – erfarenhetens expertis. De inventerande verktygen hjälper oss att få fatt i denna kunskap och se vilka frågor som är centrala. Det handlar om att sätta ord på problem och utmaningar men framför allt om att dela erfarenheter och synliggöra olika perspektiv. Metoderna bygger på vikten av allas deltagande. Det är vårt uppdrag som processledare att skapa bästa möjliga förutsättning för detta.

 

Du lär dig

  Hur du påverkar gruppen, vikten av att vara fokuserad, förmedla en tydlig struktur, ”hålla rummet” och utforskar din roll som processledare.

  Skapa engagemang i en grupp och sätta ord på motstånd och förvirring.

  Bygga trygghet och tillvarata gruppens unika erfarenheter med verktyg såsom Incheckning, Cirkel, Kritikfas och Värderingsövningar.

  Använda inventerande verktyg, såsom Inventeringshjulet, Tematisering och Reflekterande team för att ta reda på vilka frågor som är

    centrala för gruppen.

          2. Generera

Det är lätt att uppmana till innovation men svårare att åstadkomma det i praktiken. Genererande verktyg och kreativa metoder hjälper oss att tänka i nya banor och förlösa idéer. Först när vi vågar drömma, visionera och vara orealistiska kan vi ta ut kompassriktningen och formulera vad vi vill. Nyckeln är rätt ställda frågor och en tydlig och avpassad ram. Med för snäva ramar hämmas kreativiteten och med för vida ramar riskerar processen att kantra.

 

Du lär dig

  Skapa kreativitet, utmana, inspirera och ge gruppen mod att släppa tanken fri.

  Leda processen genom att ställa rätt frågor och formulera dem enkelt och kraftfullt.

  Rama in och kontextualisera processen.

  Arbeta med genererande verktyg såsom Visionsfas, Open Space och Dialogcafé för att formulera kraftfulla visioner och idéer.

          3. Implementera

Vi fokuserar på implementerande verktyg och process- design för att gå från ord till handling. Vi lär oss att skörda och tydliggöra resultatet av processen. Vi arbetar med uppdragsanalys och uppföljning som grundläggande byggstenar för en god implementering. Det handlar om att försäkra sig om att arbetet får fäste och spridning. Du får en översikt över kursens alla verktyg och hur de kan kombineras och varieras för att fungera bäst i en given situation. Vi jobbar case-baserat och applicerar verktygen på faktiska situationer.

 

Du lär dig

  Processdesign, att integrera de olika delarna i din personliga verktygslåda och se hur de kan kombineras och varieras för att bäst anpassas

    till den aktuella situationen och frågeställningen.

  Skörda resultatet av processen och implementerande verktyg så som Uppdragsanalys och Handlingsplan.

  Lämna över processägarskapet och ge gruppen möjligheter att ta över ansvaret för utförandet.

 

 

 

Utbildningar och förändringsprocesser.

 

© 2015 Bee Collective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Producerat av PWR

Vill ni ha utbildning till flera medarbetare i er organisation? Vi gör specialanpassade utbildningar efter era behov. Kontakta oss så pratar vi vidare: info@beecollective.se