Strategisk visualisering

– kurs i grafisk facilitering & strategisk visuell kommunikation

Grafisk facilitering är en dokumentationsform som skapar tydlig kommunikation, ömsesidig förståelse och strategisk överblick i arbetet med individer och grupper.

 

 

Under kursen arbetar vi med ett antal strategiska verktyg som

hjälper dig att:

 

Visualisera dina idéer

  Presentera dina idéer övertygande för chefen, teamet och

    dina kollegor.

  Skapa klarhet i komplexa projekt genom att tydliggöra

    sammanhang.

 

Skapa ökad delaktighet

  Använd visuella mallar för att engagera kollegor och intressenter

    i utvecklingen av idéer och beslutsfattandet och för att uppnå

    gemensamt ägandeskap.

  Använda det visuella språket för att aktivera kritiskt och kreativt

    tänkande.

 

Skapa klarhet kring målsättning, resultat och handlingsplaner

  Hjälpa grupper med att kunna föreställa sig en önskad framtid

    och skapa gemensam tydlighet kring mål, ansvar  och roller.

 

 

VÅRA UTBILDNINGAR

OM KURSEN

Kursen är praktiskt orienterad och tar sin utgångspunkt i rittekniker, gemensam reflektion och konkreta situationer och projekt från din vardag. Teckningsförmåga och förkunskaper krävs inte.

 

Kursledare

Kursen leds av Nanna Frank, författare till boken ”The Visual Teacher” och ledande på området Strategisk visualisering.

 

AKTUELL KURS Gör en intresseanmälan så kör vi en ny kurs när vi har full grupp. Anmälan är inte bindande.  

 

ANMÄLAN OCH FRÅGOR 

Gör en intresseanmälan så arrangerar vi en ny kurs när vi har full grupp. Intressanmälan är inte bindande. 

 

För intresseanmälan: info@beecollective.se

Utbildningar och förändringsprocesser.

 

© 2015 Bee Collective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Producerat av PWR

Vill ni ha utbildning till flera medarbetare i er organisation? Vi gör specialanpassade utbildningar efter era behov. Kontakta oss så pratar vi vidare: info@beecollective.se