Bee Collecitve är vårt samarbete för att sprida kunskap och fördjupa erfarenheten kring kollektivt medskapande och hur vi förändrar tillsammans.

Vi har tillsammans många års erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete och brinner för deltagarstyrd och medskapande process­ledning. Vi arbetar i en demokratisk

empower­ment-tradition där allas röst är lika viktig och där allas kunskaper och erfarenheter får ta plats. Först då får vi ett hållbart och väl förankrat förändrings-

och utvecklingsarbete.

SOPHIA KASÅ är socionom och driver Katalysator som arbetar med att initiera och driva förändrings- och utvecklingsprocesser. De senaste åren har Sophia arbetat med processledning och metodutveckling kring samverkan, social hållbarhet och barnkonsekvensanalyser.

 

tel 0706-76 30 82

sophia.kasa@katalysator.nu

www.katalysator.nu

MALIN KENNERUD arbetar med Kennerud kommunikation och processledning för att skapa delaktighet och utveckling. De senaste åren har Malin arbetat med metodutveckling och implementerings­projekt inom värderingsdrivet företagande och den sociala ekonomin.

 

tel 0709-18 92 44

Malin@kennerud.se

 

 

 

 

 

 

Utbildningar och förändringsprocesser.

 

© 2015 Bee Collective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Producerat av PWR

Vill ni ha utbildning till flera medarbetare i er organisation? Vi gör specialanpassade utbildningar efter era behov. Kontakta oss så pratar vi vidare: info@beecollective.se